Tạo lệnh bán

Tổng số lượng

ngocduc*** bán 20,000 USDT giá 22,920 / 1 USDT

TiểuBaV*** bán 30,000 USDT giá 22,950 / 1 USDT

minhnha*** bán 3,000 USDT giá 22,950 / 1 USDT

dainguy*** bán 6,000 USDT giá 23,000 / 1 USDT

onhakie*** bán 5,000 USDT giá 23,180 / 1 USDT

minhnhu*** bán 210 USDT giá 23,650 / 1 USDT

tuyenpr*** bán 100 USDT giá 25,000 / 1 USDT

Tạo lệnh mua

Tổng số lượng

Tuananh*** mua 650 USDT giá 22,950 / 1 USDT

huyentr*** mua 13,000 USDT giá 22,790 / 1 USDT

ngocduc*** mua 12,000 USDT giá 22,780 / 1 USDT

tuyenpr*** mua 100 USDT giá 21,000 / 1 USDT

Top giao dịch gần nhất
Thông tin giao dịch SL Giá Tổng
minhtua*** vs minhnha*** 5 22,000 110,000
minhnha*** vs minhtua*** 5 22,000 110,000
nguyenk*** vs minhnha*** 2,000 23,050 46,100,000
TiểuBaV*** vs hoanggi*** 5 23,300 116,500
ductrun*** vs minhnha*** 2,000 23,280 46,560,000
connhan*** vs minhnha*** 2,000 23,170 46,340,000
minhnha*** vs ductrun*** 2,000 23,160 46,320,000
TiểuBaV*** vs namnguy*** 125 23,150 2,893,750
minhnha*** vs namnguy*** 180 23,000 4,140,000
minhnha*** vs hoanggi*** 5 24,000 120,000
minhnha*** vs hoanggi*** 5 23,250 116,250
nguyenk*** vs minhnha*** 5,000 23,100 115,500,000
ductrun*** vs TiểuBaV*** 2,000 23,350 46,700,000
nguyenk*** vs TiểuBaV*** 5,000 23,280 116,400,000
namnguy*** vs TiểuBaV*** 341 23,300 7,945,300
ductrun*** vs minhnha*** 800 23,320 18,656,000
namnguy*** vs TiểuBaV*** 250 23,250 5,812,500
ductrun*** vs minhnha*** 1,000 23,250 23,250,000
hoanggi*** vs minhnha*** 5 23,000 115,000
connhan*** vs minhnha*** 1,301 23,200 30,183,200